Vítejte na stránkách MŠ Velký Beranov

Mateřská škola Velký Beranov je venkovskou mateřskou školou v nedaleké blízkosti krajského města Jihlava a v dostupnosti MHD.

Budova má dvě podlaží a jsou zde 2 třídy s kapacitou pro 50 dětí. Děti jsou rozmístěny do dvou věkově smíšených skupin. Ve třídách Koťata a Broučci jsou zpravidla děti od 3 do 6 let. Do MŠ jsou zapsány děti  na základě provedeného zápisu vyhlášeného mateřskou školou. Škola integruje také děti s mentálním postižením.

Okolo mateřské školy je rozsáhlá, dobře vybavená školní zahrada, která je využívána po celý rok.

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Velký Beranov. S účinností od 1.7. 2010 na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla sloučena se Základní školou Velký Beranov a její název je Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace. Školu navštěvují děti z Velkého Beranova a přilehlých obcí.

Ve škole pracují 4 učitelky, 2 provozní zaměstnanci.
.